تو نیز از کسانی که برای محصولاتت پیام می دهند ولی خرید نمی کنند خسته شده ای ؟

این دوره برای توست اگر می خواهی بدانی  چطور می توانی بیشترین حجم مشتری را برای محصولاتت در اینستاگرام ایجاد کنی ..حتی اگر تا الان یک مشتری هم در اینستاگرام نداری