بعد از پر کردن فرم تماس ، وقت مشاوره تلفنی برایت ارسال می شود.

اگر در کسب و کارت مشکلی و یا سوالی داری می توانی از طریق فرم زیر یک مشاوره تلفنی رزرو کنی 

اگر دوست داشتی و رضایت کاملت همراه من بود مکالمه مان ضبط می شود و در سایت قرار می گیرد تا اگر دوستان دیگر مشکلات مشابه ای داشتند از این مکالمه استفاده کنند