اگر لینک دانلود ویدئو اول به ایمیل تان ارسال نشده : 

  • لینک دانلود ویدئو اول طبق تصویر زیر به بخش های Spam و یا Promotions ایمیل تان ارسال شده ، این پوشه ها را چک کنید و ایمیل را به بخش Primary باز گردانید تا ویدئو های بعدی را از دست ندهید 
  • یکبار دیگر از صحیح بودن ایمیلی که وارد کرده اید اطمینان حاصل کنید و اگر درست وارد نکرده بودید بار دیگر از طریق این لینک ثبت نام کنید : کلیک کنید
  • اگر اطلاعات اکانت ایمیل خود را فراموش کرده اید بار دیگر اقدام به ثبت ایمیل کنید و با ایمیل جدید در تیک تاک ثبت نام کنید