سلام دوست عزیزم.

امیدوارم که حالت عالی باشد.

برای از دست ندادن ایمیل های مهمی که از طرف ما دریافت می کنید ، می توانی یک از ایمیل هایی که از ایمیل mehdiboronloo@gmail.com دریافت کرده ای را از پوشه Promotions به primary ( اصلی ) بکشی. ( مانند تصویر زیر ) 

 

به همین راحتی از این پس می توانی تمام ایمیل های مهمی که از طرف ما در جهت رشد کسب و کارت ارسال می شود را دریافت کنی

دوستدار تو 

مهدی بورون لو